POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Generalitati. Accesul la site-ul www.pdpconsulting.ro este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice intrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Conditii si la Politica noastra de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului si a informatiilor postate pe site, va rugam sa ne contactati, pe adresa de email: office@pdpconsulting.ro. Echipa noastra va va raspunde in cel mai scurt timp posibil, insa nu mai tarziu de 15/30 de zile de la data transmiterii solicitarii/sesizarii/informatiilor, dupa caz.

Informatii despre site. Aplicabilitate. In cadrul procesului de accesare si navigare pe site-ul www.pdpconsutling.ro exista posibilitatea de a se inregistra informatii despre furnizorul dumneavoastra de internet. Ori de cate ori accesati site-ul de pe un calculator/lap-top/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart, exista de asmenea posibilitatea de a se colecta si stoca inclusiv informatii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de cautare si/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum si informatii legate de sectiunile pe care le consultati. Politica de confidentialitate se aplica tuturor activitatilor si informatiilor care sunt legate/continute de site-ul nostru.

Informatii despre cookies. Cookies reprezinta anumite fisiere de mici dimensiuni, care sunt stocate pe computerul/dispozitivul dumneavoastra. Aceste cookies contin un numar unic de identificare. Putem folosi cookies pentru a inregistra numele dvs. de utilizator/IP-ul, in vederea facilitarii conexiunii de fiecare data cand accesati/vizitati site-ul nostru si pentru imbunatatirea calitatii serviciilor.

Confidentialitatea Informatiilor. Privacy&Data Protection S.R.L. se angajeaza sa depuna toate diligentele necesare pentru a asigura confidentialitatea relatiei cu site-ul sau. Confidentialitatea informatiilor detinute de site-ul nostru si securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de baza important pentru noi. Operatorul si imputernicitul sau vor supraveghea serviciul furnizat in scopul asigurarii functionarii optime a acestuia si pentru a imbunatati calitatea serviciului, ori de cate ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca si dezvalui anumite informatii necesare si suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislatia in vigoare, pentru a ne indeplinii obligatiile legale fata de autoritati si institutii publice si/sau organe cu competenta de ancheta, inclusiv pentru a administra in mod corespunzator serviciul furnizat si/sau pentru a ne proteja. Utilizatorii, in calitate de proprietari ai datelor lor personale sunt insa singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea acestora si a informatiilor lor, atunci cand acestea au fost inregistrate prin intermediul site-ului. Operatorul va prelucra aceste date/informatii personale numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

 Securitatea prelucrarii si a datelor personale. Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului nostru sunt colecate si stocate in conditii de siguranta. Operatorul a luat/va lua toate masurile necesare de securitate a prelucrarii si va asigura confidentialitatea datelor personale prelucrate prin intermediul site-ului sau si efectueaza/va efectua copii de siguranata a informatiilor incarcate pe site-ul sau. Copiile sunt/vor fi pastrate si actualizate in timp util si sunt efectuate pentru asigurarea securitatii prelucrarii si pentru prevenirea oricarei forme de distrugere accidentala a acestor date si de acces neautorizat la aceste date; operatorul a luat masuri adecvate, conform legii, pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale continute de site.

Protectia datelor personale.

Informarea persoanelor vizate. Privacy & Data Protection S.R.L. (fosta Resources&Consulting Group S.R.L.), operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 21210 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (ex. nume, prenume, adresa, telefon, fax, email), prin mijloace mixte, în scop de “reclama, marketing si publicítate” si “furnizarea de servicii de consultanta specializata/administrarea site-ului www.pdpconsulting.ro”.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt necesare in vederea realizarii scopurilor de prelucrare sus-mentionate. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea, operatorul nu va va putea oferi serviciile sale.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator si nu sunt dezvaluite niciunei categorii de destinatari/terti, cu exceptia situatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Informare privind prelucrarea datelor personale ale clientilor, contractorilor, furnizorilor si partenerilor contractuali, in scopuri de gestiune economico-financiara si administrativa (contractare, facturare). Privacy&Data Protection S.R.L. operator de date cu caracter personal, scutit de la obligatia de notificare, potrivit Deciziei presedintelui ANSPDCP cu nr. 200/2015, prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor, partenerilor contractuali, furnizorilor, respectiv ale reprezentantilor legali/persoanelor delegate/persoanelor de contact (ex.: nume, prenume, functie, loc de munca, semnatura, CNP si/sau serie si numar act de identitate, adresa de email), prin mijloace mixte, in scopuri de ”gestiune economico-financiara si administrativa”, inclusiv in scopuri de facturare, contractare si recuperare a debitelor proprii.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale de mai sus, intrucat acestea sunt necesare si indispensabile realizarii prelucrarii iar refuzul furnizarii acestora determina imposibilitatea derularii relatiilor contractuale dintre parti.

Datele colectate de operator pot fi comunicate imputernicitilor si partenerilor nostri contractuali si, dupa caz, autoritatilor publice competente, potrivit legislatiei. Datele prelucrate pot fi transferate in strainatate, respectiv stocate, din motive de siguranta, in Cloud.

Drepturi specifice. Procedura de exercitare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale, inclusiv de dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea acestora, in temeiul art. 15 din Legea nr. 677/2001. In privinta datelor prelucrate in scop de reclama, marketing si publicítate va puteti opune oricand, fara nicio justificare sau cost.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa operatorului, in scris, cu o cerere semnata si datata pe adresa de corespondenta a acestuia.